SOLVÄNDANS PEDAGOGER

Jenny Svensson Polhagen,
Funktion: Rektor
Utbildning: Magister, Förskollärare och lärare med inriktning mot yngre och äldre åldrar,  Rektorsprogrammet.
Specialområden: estetisk verksamhet
Språkkunskaper: Svenska, engelska och spanska.

Emma Lilja
Funktion: Platsansvarig och barnskötare.
Gruppansvarig för vår äldsta grupp
Specialområden: Teater, språk, skapande, dans och pedagogisk dokumentation, musik, rytmik, rörelse, lek samt naturvetenskap, matematik, teknik, programmering.
Språkkunskaper: Svenska och engelska.

Kristian Ek
Funktion: Förskollärare.
Gruppansvarig för vår äldsta grupp
Specialområden: Musik, rytmik, dans, rörelse, lek och skapande samt naturvetenskap, matematik, teknik, programmering.
Språkkunskaper: Svenska och engelska.

Malin Jägstrand
Funktion: Förskollärare och dramapedagog.
Gruppansvarig för vår yngsta grupp
Specialområden: Teater, språk, lek & skapande.
Språkkunskaper: Svenska och engelska.

Ruth Lopez
Funktion: utbildad pedagog.
Gruppansvarig för vår yngsta grupp
Specialområden: Teater, språk, skapande, utformning av tredje pedagogen och matematik.
Språkkunskaper: Svenska och spanska.

Vikarier vi använder i första hand: Kikuko och Calle

Kommentarer inaktiverade.