SOLVÄNDANS PEDAGOGER

Jenny Svensson Polhagen,
Funktion: Rektor
Utbildning: Magister, Förskollärare och lärare med inriktning mot yngre och äldre åldrar,  Rektorsprogrammet.
Specialområden: estetisk och skapande verksamhet, skoljuridik, diskrimineringslag, arbetsrätt, genuspedagogik, didaktik, metodik och specialpedagogik, mål och resultatstyrning, etiskt ledarskap.
Språkkunskaper: Svenska, engelska och spanska.

Emma Lilja
Funktion: Platsansvarig och barnskötare.
Gruppansvarig för Långstrumporna
Specialområden: Teater, språk, skapande, dans och pedagogisk dokumentation, musik, rytmik, rörelse, lek samt naturvetenskap, matematik, teknik, programmering.
Språkkunskaper: Svenska och engelska.

Daniel Lassnäs
Funktion: Förskollärare och biträdande rektor
Gruppansvarig för Långstrumporna
Specialområden: Musik, rytmik, dans, rörelse, lek, digitala verktyg och media, programmering och kodning, skapande samt naturvetenskap, matematik, teknik.
Språkkunskaper: Svenska och engelska.

Malin J
Funktion: Förskollärare och dramapedagog.
Gruppansvarig för Småstjärnorna
Specialområden: Teater, språk, lek & skapande, genuspedagogik och specialpedagogik.
Språkkunskaper: Svenska och engelska.

Ruth Lopez
Funktion: Pedagog.
Gruppansvarig för Småstjärnorna
Specialområden: Teater, språk, skapande, matematik och processarbete.
Språkkunskaper: Svenska och spanska.

Vikarier vi använder i första hand: Sandhya och Ada – båda är ordinarie pedagoger i våra verksamheter.

Våra förskolor är utvalda av utbildningsrådet att vara mottagare av universitetsstuderande förskollärare och forskare. Vi har även samarbete med utbildningsförvaltningen och tar regelbundet emot studenter från barnskötarutbildningen som gör sin praktik hos oss. Vi ser det som viktigt att vi lotsar våra framtida kollegor in i förskolans värld och vårt fantastiska yrke.

Kommentarer inaktiverade.