SOLVÄNDANS PEDAGOGER

Jenny Svensson Polhagen,
Funktion: Rektor
Utbildning: Magister, Förskollärare och lärare med inriktning mot yngre och äldre åldrar,  Rektorsprogrammet.
Specialområden: estetisk och skapande verksamhet, skoljuridik, diskrimineringslag, arbetsrätt, genuspedagogik, didaktik, metodik och specialpedagogik, mål och resultatstyrning, etiskt ledarskap.
Språkkunskaper: Svenska, engelska och spanska.

Daniel Lassnäs
Funktion: Förskollärare och biträdande rektor
Gruppansvarig för Långstrumporna
Specialområden: Musik, rytmik, dans, rörelse, lek, digitala verktyg och media, programmering och kodning, skapande samt naturvetenskap, matematik, teknik.
Språkkunskaper: Svenska och engelska.

Amanda Jansson
Funktion: Barnskötare.
Gruppansvarig för Långstrumporna
Specialområden: Teater, dans, musik, språk, skapande, matematik, naturvetenskap och teknik.
Språkkunskaper: Svenska och spanska.

Dag Hellberg
Funktion: Förskollärare och dramapedagog
Gruppansvarig för Småstjärnorna
Specialområden: Musik, språk, skapande, rytmik, drama, matematik, naturvetenskap.
Språkkunskaper: Engelska, tyska, spanska och baskunskap i finska.

Shogofa
Funktion: barnskötare.
Gruppansvarig för Småstjärnorna
Specialområden: Teater, språk, skapande och lek.
Språkkunskaper: Svenska, engelska och afganska.

Vikarier vi använder i första hand:  pedagoger från våra verksamheter.

Våra förskolor är utvalda av utbildningsrådet att vara mottagare av universitetsstuderande förskollärare och forskare. Vi har även samarbete med utbildningsförvaltningen och tar regelbundet emot studenter från barnskötarutbildningen som gör sin praktik hos oss. Vi ser det som viktigt att vi lotsar våra framtida kollegor in i förskolans värld och vårt fantastiska yrke.

Kommentarer inaktiverade.