HEM

Välkommen till Förskolan Kling & Klang och Förskolan Kling & Klang Solvändans hemsida. I menyn ovan kan ni läsa mer om oss, våra medarbetare, inriktning och profil, läsa föräldraenkäten, se bilder på förskolan samt ta del av annan information. För föräldrar vars barn redan går hos oss finner ni mer information för just er genom att logga in i menyn till höger.

Från ett års ålder erbjuds man förskola i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrars förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov pga familjens situation i övrigt.

Vi följer stadens ramtider för öppethållande och dessa är 6,30-18,30. I dag finns behovet 7,30-17,30.

Den tiden då barnet är på förskolan kallas för vistelsetid. I hallen på förskolan finns tidskontrakt som är tillgängliga för att kunna följa upp era behov, dessa följs upp omgående med hänsyn till omständigheterna.

Vi stänger för planeringsdagar två gånger per termin för att planera och följa upp utbildningen, samt kl 16 när vi har apt cirka 3-4 gånger per termin. Under lov kan förskolan vara stängd. Vid alla dessa tillfällen erbjuds ditt barn att få gå på förskolan/förskolorna som är öppna. Meddela oss om ni har detta behov.  

Sjukanmälan måste göras mellan 7,30-8.00 – berätta om hälsotillståndet och vad det är för sjukdom. Det går också bra tala in på telefonsvararen.
Friskanmälan måste göras dagen innan barnet kommer till förskolan. Sjuk- & friskanmälan ska göras via telefonsamtal dagen innan man kommer tillbaka, senast kl 15.

Vi tillämpar maxtaxan

Vi är med i stadens gemensammakö, vilket innebär att vi följer stadens regler för kön och att staden förmedlar lediga platser.

Kommentarer inaktiverade.