HEM

Välkommen till Förskolan Kling & Klang och Förskolan Kling & Klang Solvändans hemsida. I menyn ovan kan ni läsa mer om oss, våra medarbetare, inriktning och profil, läsa föräldraenkäten, se bilder på förskolan samt ta del av annan information.

I länken finner ni en visningsfilm som berättar och visar mer om Förskolan Kling & Klang (Upplandsgatan): Visningsfilm

I denna länk finns visningsfilmen för Förskolan Kling & Klang Solvändan (Norrbackagatan): Solvändan

För föräldrar vars barn redan går hos oss finner ni mer information för just er genom att logga in i menyn till höger.

Från ett års ålder erbjuds man förskola i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrars förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov pga familjens situation i övrigt.

Vi följer stadens ramtider för öppethållande och dessa är 6,30-18,30. På Förskolan Kling & Klang som ligger på Upplandsgatan finns idag behovet 07.30-17.15 och på Förskolan Kling & Klang Solvändan finns idag behovet 07.30-17.00.

Den tiden då barnet är på förskolan kallas för vistelsetid. I hallen på förskolan finns tidskontrakt som är tillgängliga för att kunna följa upp era behov, dessa följs upp omgående med hänsyn till omständigheterna.

I Stockholm stad har föräldralediga vårdnadshavare rätt att gå på förskolan maximalt 30 timmar i veckan. De 30 timmarna gäller från och med att det nyfödda syskonet är en månad gammal. Innan dess har ditt barn rätt till heltid. Föräldralediga vårdnadshavare kan fördela de 30 timmarna på fyra eller fem dagar i veckan. Du kan lämna ditt barn mellan klockan 08.00 och 09.00 och hämta mellan 14.00 och 16.00. Du ska på förhand bestämma hur du vill fördela de 30 timmarna i ett tidskontrakt som finns på förskolan. Tidskontraktet gäller en termin åt gången och förskolan ska ha tillgång till tidskontraktet. Om ditt barn bor växelvis och regelbundet hos båda vårdnadshavarna kan ni få undantag från regeln om maximalt 30 timmar i veckan. Ansökan om undantag görs gemensamt av båda vårdnadshavarna på en blankett som ni får av förskolan. Ni lämnar ansökan till förskolan.

Vi stänger för planeringsdagar två gånger per termin för att planera och följa upp utbildningen, samt kl 16 när vi har apt cirka 3-4 gånger per termin. Under lov kan förskolan vara stängd. Vid alla dessa tillfällen erbjuds ditt barn att få gå på förskolan/förskolorna som är öppna. Meddela oss om ni har detta behov.

Sjukanmälan måste göras mellan 7,30-8.00 – berätta om hälsotillståndet och vad det är för sjukdom. Det går också bra tala in på telefonsvararen.
Friskanmälan måste göras dagen innan barnet kommer till förskolan. Sjuk- & friskanmälan ska göras via telefonsamtal dagen innan man kommer tillbaka, senast kl 15.

Vi tillämpar maxtaxan

Vi är med i stadens gemensamma kö, vilket innebär att vi följer stadens regler för kön och att staden förmedlar lediga platser. I följande länk kan ni läsa mer om kötid och erbjudande om plats: Kötid och erbjudande om plats på förskola – Stockholms stad (forskola.stockholm)

Kommentarer inaktiverade.