BILDER

Klicka på bilderna för att se dem i stort format.

Teater- & dansrum. Detta är vårt Teater- & Dansrum. På bilden ser ni exempel på hur det kan se ut i rummet inför att vi går upp på scen och dramatiserar pjäsen i teatern som barnen skapat tillsammans med pedagoger. I teatern jobbar vi med berättelser och skapar förutsättningar för barnen att bland annat utveckla sitt språk, förmåga att skapa, intresse för skriftspråk och förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap samt intresse för berättelser, bilder, texter, såväl digitala som andra, samt förmåga att använda sig av, tolka, samtala om och ifrågasätta dessa .
Teater- & dansrum. I vår ”Teater, språk & skapande”-undervisning samt vår ”Rytmik, rörelse & lek”-undervisning skapar barnen rekvisita till undervisningen. Barnen röstar fram vilken rekvisita som behövs i undervisningen för att t.ex. skapa pjäsen eller dansikalen. På bilden ser ni exempel från teatern där barnen skapat ett tåg och en båt. Vi tar även fram utklädningskläder för att kunna gå in i våra olika karaktärer. Barnen får göra val utifrån vilka roller de vill inta på scen. Här jobbar vi för att alla ska kunna göra de val de önskar göra utifrån ett jämställdhetsperspektiv.
Teater- & dansrum. På bilden ser ni exempel på en berättelse som vi tidigare haft som underlag för att skapa en pjäs. Vi använder oss av vår 4-stegss metod när vi har ”Teater, språk & skapande”. De 4 stegen är: introduktion, återberättande, dramatisering med pedagog och sist dramatisering utan pedagog. Introduktionen innebär bland annat att vi läser berättelsen för barnen, vi använder konkret material för att dramatisera pjäsen med handdockor och rekvisita, vi använder vår flanotavla, bilder från boken där vi berättar berättelsen med hjälp av antingen tv:n, Ipaden eller projektorn. Vi går sedan vidare där barnen erbjuds återberätta berättelsen för kompisarna med hjälp av konkret material såsom handdockor, flanobilder med mera. Under processens gång bjuds barnen även in till att skriva om berättelsen och ändra dess innehåll. I pjäsen ”De tre små grisarna” valde barnen att skriva pjäsen utifrån vargens perspektiv där det visade sig att vargen drabbats av ett utanförskap och var missförstod av grisarna.
Teater- & dansrum. Efter ”Teater- språk & skapande”-undervisningen samt ”Rytmik, rörelse & lek”-undervisningen förvandlas rummet till olika lekstationer. Här utmanas barnen på de olika stationerna inom olika läroplansmål. De utmanas t.ex. i att bygga, skapa, konstruera, matematik, språk, socialt samspel, göra val och ta inflytande. Vi erbjuder stationer såsom bygg- & konstruktion, skapande och rollek. Barnen får inflytande i vilken station de önskar att befinna sig på utifrån intresse. Innehållet på stationerna förändras också utifrån barnens intressen.
Teater- & dansrum. Bygg- och konstruktionsstation som erbjuds i Teater- & dansrummet, där barnen utmanas i konstruktion, bygge, matematik, samspel och fysikaliska fenomen.
Teater- & dansrum. Ljusbord som erbjuds i Teater- & dansrummet, där barnen utmanas i skapande, arbete med mönster, former och andra delar av matematiska områden som t.ex. förståelse för antal, tal, mängd med mera.
Teater- & dansrum. Bygg- & konstruktionsstation som erbjuds i Teater- & dansrummet, där barnen utmanas i bygg, konstruktion, samspel, lek och matematik.
Teater- & dansrum. Hemmet som ligger i Teater- & dansrummet, där barnen utmanas i lek, samspel, språk, skapande och matematik.
Teater- & dansrum. Hemmet som ligger i Teater- & dansrummet, där barnen utmanas i lek, samspel, språk, skapande och matematik.
Ateljé. I ateljén erbjuder vi skapande, konstruktion och bygg. Barnen utmanas inom alla läroplansmål då vi arbetar tvärvetenskapligt i vår ateljé. Här har vi material i barnens höjd för att skapa förutsättningar för barnen att utveckla självständighet och att ge dem förutsättningar för delaktighet och inflytande i skapande processen. Barnen görs delaktiga i sin läroprocess där vi lotsar och stöttar dem utifrån var de befinner sig.
Ateljé. I ateljén tar vi även in naturmaterial från skogen och från utomhusvistelse. Vi utforskar dessa med hjälp av bland annat digital teknik såsom webkameror och projektor. Vi lär oss om växter, djur, naturvetenskap och mycket annat genom att rita och måla av, gestalta med hjälp av lera, kalkera med hjälp av projektor och genom att barnen dokumenterar sina erfarenheter av naturvetenskap i uttrycksformen bild. Vi har t.ex. köpt in fjärilslarver, följt deras process från larv till puppa till fjäril och dokumenterat processen med hjälp av skapande. Barnen har dessutom gjorts delaktiga i att ta hand om fjärilarna genom att mata och slutligen släppa ut dem i naturen.
Ateljé. I ateljén har vi mycket olika material tillgängligt för att ge barnen erfarenheter av olika material, tekniker och redskap i sitt skapande, byggande och sin konstruktion.
Ateljé. Bredvid vår stora ateljé har vi ytterligare skapande- och konstruktionsstationer såsom staffli, skrivhörna och snickarhörna.
Ateljé. I hela lokalen synliggör vi skrift, bokstäver och symboler. Detta för att ge barnen många erfarenheter av litteracitet. I vår skrivhörna erbjuds ytterligare material där barnen kan skriva, läsa och leka med symboler.
Ateljé. I vår snickarhörna har vi ett snickarbord. Här får barnen tillsammans med pedagog på ett barnsäkert sätt utforska verktyg och plankor.
Ateljé. Barnen ges också möjlighet att rita av, göra porträtt och samarbeta med hjälp av våra små stafflin.
Lugna rummet. I Lugna rummet har vi mycket digital teknik och ljus såsom programmeringsrobot, makey makey och kubljus. I Lugna rummet utmanas barnen matematiskt, språkligt och naturvetenskapligt genom de olika material som erbjuds samt den undervisning som erbjuds i rummet.
Lugna rummet. Fler bilder på Lugna rummet.
Lugna rummet. I alla rum på förskolan tänker vi på att ha material i barnens höjd för att de ska kunna ta inflytande och göra val i vad de vill utforska, undersöka och leka med.
Lugna rummet. I Lugna rummet har vi även en soffa där barnen kan välja mellan olika naturvetenskapliga böcker samt böcker med andra ämnen.
Lugna rummet. I Lugna rummet har vi även ett ljusbord där barnen erbjuds att undersöka röntgenbilder, bilder på djur samt konstruktionsmaterial. Här jobbar vi både matematiskt och naturvetenskapligt.
Biblioteket. I Biblioteket erbjuder vi böcker med olika ämnen. Det kan handla om traditionella sagor, normkritiska berättelser, berättelser från populärkultur med mera. Vi erbjuder också skapande material för att barnen ska kunna skriva och rita till sina berättelser och sagor eller som planerad station för undervisning. I biblioteket erbjuder vi också ljudböcker vilka barnen kan sätta på själva genom att scanna QR-koder. Vi har även material som används i ”Teater, språk & skapande”-undervisningen som t.ex. flanotavla och handdockor. Barnen erbjuds också tidningar för att kunna bläddra i syfte att skapa intresse för skriftspråk och bilder.
Biblioteket. I biblioteket har vi flanotavlan där vi använder flanobilder för att introducera och låta barnen återberätta olika berättelser. Denna flanotavla används återkommande i ”Teater, språk & skapande”-undervisningen där vi utmanar barnen inom bland annat språk och skrift.
Musik- och sångsamlingsstation. På förskolan använder vi oss av instrument i våra musiksamlingar. Vi använder bland annat piano, trumset, och xylofon, vilket skapar förutsättningar för barnen lära sig rytm, takt och melodi. I vårt arbete med sång använder vi oss av olika sånger som stämmer överens med barnens intressen. Vi sjunger traditionella och moderna sånger influerade från olika kulturer. När vi jobbar med sång skapar vi bland annat förutsättningar för barnen att på ett lustfyllt sätt utveckla sitt språk genom att vi går igenom sångtexter, reder ut begrepp och ord, och använder oss av rim och TAKK-tecken.
Musik- och sångsamlingsstation. Vi använder oss också av digitala instrument såsom t.ex. digitala trummor och zoom ark.
Ingång. Barnen har fasta platser med hylla och krock där barnen dagligen hänger upp sina ytterkläder.
Ateljé. Vi har en ytterligare ateljé där vi erbjuder skapandematerial. Detta för att flera i huset ska kunna ha skapandeundervisning samtidigt. Precis som i vår andra ateljé jobbar vi tvärvetenskapligt här för att utmana barnen inom alla läroplansmål. Vi har även allting i barnens höjd för att de ska kunna göras delaktiga och ta sitt inflytande i undervisning.
Ateljé. Fler bilder på ateljén.
Ateljé. I ateljén har vi återvinningsstationer där vi tidigt lär barnen hur de kan sortera olika material för att sedan återanvända materialet i skapandeundervisningen. Syftet är att skapa förståelse för de tre R:n, reuse, reduce och recycle för att skapa förståelse för hållbar utveckling. Vi har även en IKT-station där barnens arbete med digital teknik såsom dator eller Ipad. Dessa verktyg använder vi i pedagogiskt syfte för att lära oss om hur olika ritprogram fungerar, introducera skrift på dator och mycket annat.
Gröna. I Gröna erbjuds flera olika stationer. Vi erbjuder t.ex. rollek, skapande, bygg- och konstruktion. Precis som på alla andra platser i lokalen bedrivs undervisning och frilek i denna miljö. Här har vi till exempel sångsamlingar på den blåa mattan med instrument och sång. Vi har även dans, naturvetenskap, matematik och teater med handdockor/flanosaga här.
Gröna. Fler bilder på Gröna.
Gröna. Fler bilder på Gröna.
Gröna. Fler bilder på Gröna.
Gröna. Fler bilder på Gröna.
Gröna. Fler bilder på Gröna.
Gröna. Fler bilder på Gröna.
Gården. På vår gård leker erbjuds flera olika stationer, med konstruktion i sandlådan, skapande vid våra bord, piratäventyr på vårt skepp och rollek i stugan. Vi besöker också olika parker under veckan såsom Enkehusparken, Vanadisparken, Hälsingehöjden, Vasaparken med flera. Vi gör även utflykter till skogar som Hagaparken och Stora Skuggan samt museum som till exempel Tekniska muséet och Naturhistoriska riksmuseet. Vi gillar också att gå på teater som vi besöker minst en gång per termin.
Gården. På vår gård åker barnen ofta iväg på äventyr med piratskeppet. Här förvandlas de till karaktärer som Pippi Långstrump och många andra.

Kommentarer inaktiverade.