PEDAGOGERNA

På förskolan arbetar följande:

Jenny Svensson Polhagen, Rektor
Magister, Förskollärare och lärare med inriktning mot yngre och äldre åldrar,  Rektorsprogrammet.
Specialområden: estetisk utbildning, digital teknik, musik, teater, skapande, bild, skollag, diskrimineringslag, ledarskap, arbetsrätt och övrig lagstiftning som berör utbildning, mål- och resultatstyrning, etiskt ledarskap, specialpedagogik och genuspedagogik.
Språkkunskaper: Svenska, engelska och spanska.

Lina Lundgren,
Förskollärare, ansvarig för gruppen: Trumpeterna
Specialområden: skapande, bild, teater & språk, digitala medier och teknik, musik, programmering, naturvetenskap, matematik och dokumentation.
Språkkunskaper: Svenska och engelska.

Jeannette Svensson, ansvarig för gruppen: Trumpeterna
Barnskötare
Specialområden: skapande, bild, teknik, rörelse, dans och teater, matematik, språk.
Språkkunskaper: Svenska och spanska.

Kerstin Karlsson, mobil i huset.
Barnskötare
Specialområden: Sång, rörelse, dans, skapande.
Språkkunskaper: Svenska och engelska.

Malin Svensson, ansvarig för gruppen: Tamburinerna.
Förskollärare, biträdande rektor och utbildad ekonom
Specialområden: Naturvetenskap, matematik, rörelse teknik, digitala medier och teknik, kemi, skapande, bild, dans och rytmik.
Språkkunskaper: Svenska, spanska och engelska.

Cristina Ladinetti (TL), ansvarig för gruppen: Tamburinerna
Barnskötare
Specialområden: Utforskande verksamhet, programmering, matematik, drama, estetisk verksamhet.
Språkkunskaper: Svenska, italienska och engelska.

Cristina Ignat, ansvarig för gruppen: Tamburinerna
Barnskötare och psykologutbildad
Specialområden: naturvetenskap, skapande, bild, dans, teater, digital teknik och media och matematik, specialpedagogik.
Språkkunskaper: Svenska, spanska, rumänska och engelska

Madelene Svensson, ansvarig för gruppen: Trummorna
Förskollärare
Specialområden: rytmik, musik, programmering, digital teknik och media, drama, språk, dans, skapande, bild och träslöjd.
Språkkunskaper: Svenska och engelska.

Martyna Chmielewska, ansvarig för gruppen: Trummorna
Barnskötare
Specialområden: Rytmik, dans, musik, programmering, digital teknik och media, skapande, bild & språk.
Språkkunskaper: Svenska, engelska och polska samt lite ryska.

Sandhya Gustafsson, ansvarig för gruppen: Trummorna
Barnskötare
Specialområden: Utforskande verksamhet, musik, skapande, bild och dans, praktiska bitarna på förskolan och tar hand om servering av mat och förbereder och håller ordning i huset.
Språkkunskaper: Svenska, singalesiska och engelska.

Lovisa Lundgren, vikarie
Förskollärarkandidat.
Specialområden: Teater, språk & skapande, dans, musik, sång, rörelse, naturvetenskap, kemi, och fysik.
Språk: Svenska och engelska.

Kommentarer inaktiverade.