PEDAGOGERNA

På förskolan arbetar följande:

Jenny Svensson Polhagen, Rektor
Magister, Förskollärare och lärare med inriktning mot yngre och äldre åldrar,  Rektorsprogrammet.
Specialområden: estetisk utbildning, digital teknik, musik, teater, skapande, bild, skollag, diskrimineringslag, ledarskap, arbetsrätt och övrig lagstiftning som berör utbildning, mål- och resultatstyrning, etiskt ledarskap, specialpedagogik och genuspedagogik.
Språkkunskaper: Svenska, engelska och spanska.

Mattias Hjertén
Förskollärare, ansvarig för gruppen: Trumpeterna.
Specialområden: teater, drama, språk, skapande, musik, sång, populärkultur, lek, matematik.
Språk: Spanska, engelska och tyska.

Jeannette Svensson, ansvarig för gruppen: Trumpeterna
Barnskötare och platsansvarig
Specialområden: skapande, bild, teknik, rörelse, dans och teater, matematik, språk.
Språkkunskaper: Svenska och spanska.

Malin Svensson, ansvarig för gruppen: Tamburinerna.
Förskollärare, biträdande rektor
Specialområden: Naturvetenskap, matematik, rörelse teknik, digitala medier och teknik, kemi, fysik, bygg och konstruktion, skapande, bild, dans och rytmik.
Språkkunskaper: Svenska, spanska och engelska.

Rasmus Nilsson, ansvarig för gruppen: Tamburinerna
Barnskötare
Specialområden: naturvetenskap, skapande, bild, dans, teater, digital teknik, teknik, fysik, kemi och media och matematik, specialpedagogik, bygg och konstruktion.
Språkkunskaper: Svenska, spanska och engelska

Martyna Chmielewska, ansvarig för gruppen: Trummorna
Barnskötare och platsansvarig.
Specialområden: Naturvetenskap, matematik, teknik, fysik, kemi, bild, skapande, rytmik, rörelse och lek.
Språkkunskaper: Svenska, engelska, polska och grunder i ryska.

Kerstin Karlsson, resurspedagog
Barnskötare
Specialområden: Rytmik, dans, teater, drama, språk, musik, programmering, digital teknik och media, skapande, bild & språk.
Språkkunskaper: Svenska, engelska och tyska.

Karolina Jansson, ansvarig för gruppen: Trummorna
Förskollärare
Specialområden: Rytmik, dans, teater, drama, språk, musik, programmering, digital teknik och media, skapande, bild & språk.
Språkkunskaper: Svenska och engelska.

Sandhya Gustafsson, resurspedagog
Barnskötare
Specialområden: Utforskande verksamhet, musik, skapande, bild och dans, praktiska bitarna på förskolan och tar hand om servering av mat och förbereder och håller ordning i huset.
Språkkunskaper: Svenska, singalesiska och engelska.

Georgia, mobil i huset och har olika ansvarsområden
Barnskötare
Specialområden: Sång, teater, språk, drama, rörelse, dans, skapande.
Språkkunskaper: Svenska, grekiska och engelska.

Kikuko, mobil i huset och har olika ansvarsområden, vikarie
Barnskötare
Specialområden: Sång, teater, språk, drama, rytmik, rörelse, dans, skapande.
Språkkunskaper: Svenska, japanska och engelska.

Kommentarer inaktiverade.