SOLVÄNDANS PEDAGOGER

Jenny Svensson Polhagen,
Funktion: Förskolechef
Utbildning: Magister, Förskollärare och lärare med inriktning mot yngre och äldre åldrar,  Rektorsprogrammet.
Specialområden: estetisk verksamhet
Språkkunskaper: Svenska, engelska och spanska.

Marina Ljung
Funktion: Platsansvarig och förskollärare och dramapedagog.
Gruppansvarig för vår äldsta grupp
Specialområden: Rytmik, rörelse & lek samt utforskande verksamhet med fokus på naturvetenskap, matematik, teknik, fysik och kemi.
Språkkunskaper: Svenska, engelska och tyska.

Kristian Ek
Funktion: Förskollärare.
Gruppansvarig för vår äldsta grupp
Specialområden: Musik och skapande
Språkkunskaper: Svenska och engelska.

Ruth Lopez
Funktion: utbildad pedagog.
Gruppansvarig för vår yngsta grupp
Specialområden: Teater, språk, skapande och matematik.
Språkkunskaper: Svenska och spanska.

Emma Lilja
Funktion: Barnskötare.
Gruppansvarig för vår yngsta grupp
Specialområden: Teater,språk, skapande, dans och pedagogisk dokumentation.
Språkkunskaper: Svenska och engelska.

Vikarier vi använder i första hand: Kikuko och Calle

Kommentarer inaktiverade.