PEDAGOGERNA

På förskolan arbetar följande:

Jenny Svensson Polhagen, förskolechef
Magister, Förskollärare och lärare med inriktning mot yngre och äldre åldrar,  Rektorsprogrammet.
Specialområden: estetisk verksamhet
Språkkunskaper: Svenska, engelska och spanska.

Lina Lundgren, ansvarig för gruppen Trumpeterna
Förskollärare, biträdande förskolechef.
Specialområden: skapande, teater & språk, musik och dokumentation.
Språkkunskaper: Svenska och engelska.

Jeannette Svensson, ansvarig för gruppen Trumpeterna
Barnskötare
Specialområden: skapande, rörelse, dans och teater, språk.
Språkkunskaper: Svenska och spanska.

Ange Wiberg, ansvarig för gruppen Trumpeterna
Barnskötare
Specialområden: Rytmik, rörelse, sång och dans och Teater.
Språkkunskaper: Svenska och engelska

Malin Svensson, ansvarig för gruppen: Tamburinerna.
Förskollärare
Specialområden: Naturvetenskap, matematik, rörelse teknik, kemi, skapande.
Språkkunskaper: Svenska, spanska och engelska.

Calle Gustafsson, gruppansvarig för Tamburinerna
Barnskötare
Specialområden: Utforskande verksamhet, teater, bygg & konstruktion, stöd och värdegrundsfrågor.
Språkkunskaper: Svenska och engelska.

Cristina Ignat, ansvarig för gruppen: Tamburinerna
Barnskötare och psykologutbildad (Föräldraledig)
Specialområden: naturvetenskap, dans, teater och matematik.
Språkkunskaper: Svenska, spanska, rumänska och engelska

Madelene Svensson ansvarig för gruppen: Trummorna
Förskollärare
Specialområden: rytmik, musik, drama språk, dans, skapande och träslöjd.
Språkkunskaper: Svenska och engelska.

Martyna Chmielewska, gruppansvarig för Trummorna
Barnskötare
Specialområden: Rytmik, skapande & språk.
Språkkunskaper: Svenska, engelska och polska samt lite ryska.

 

Vikarier: Kikuko, Cristina L & Louisa

Kommentarer inaktiverade.