PEDAGOGERNA

På förskolan arbetar följande:

Jenny Svensson Polhagen, Rektor
Magister, Förskollärare och lärare med inriktning mot yngre och äldre åldrar,  Rektorsprogrammet.
Specialområden: estetisk verksamhet
Språkkunskaper: Svenska, engelska och spanska.

Lina Lundgren,
Förskollärare, biträdande Rektor.
Specialområden: skapande, teater & språk, musik och dokumentation.
Språkkunskaper: Svenska och engelska.

Jeannette Svensson, ansvarig för gruppen Trumpeterna
Barnskötare
Specialområden: skapande, rörelse, dans och teater, matematik, språk.
Språkkunskaper: Svenska och spanska.

Lovisa Lundgren, ansvarig för Trumpeterna
Musik- & teaterpedagog
Specialområden: Estisk verksamhet, dans, musik, skapande, programmering, rörelse, teater och språk.
Språkkunskaper: Svenska och Engelska.

Malin Svensson, ansvarig för gruppen: Tamburinerna.
Förskollärare, biträdande rektor
Specialområden: Naturvetenskap, matematik, rörelse teknik, kemi, skapande.
Språkkunskaper: Svenska, spanska och engelska.

Cristina Ladinetti, gruppansvarig för Tamburinerna
Barnskötare
Specialområden: Utforskande verksamhet, programmering, matematik, drama, estetisk verksamhet.
Språkkunskaper: Svenska, italienska och engelska.

Cristina Ignat, ansvarig för gruppen: Tamburinerna
Barnskötare och psykologutbildad (Föräldraledig)
Specialområden: naturvetenskap, dans, teater och matematik.
Språkkunskaper: Svenska, spanska, rumänska och engelska

Madelene Svensson ansvarig för gruppen: Trummorna
Förskollärare
Specialområden: rytmik, musik, programmering, drama, språk, dans, skapande och träslöjd.
Språkkunskaper: Svenska och engelska.

Martyna Chmielewska, gruppansvarig för Trummorna
Barnskötare
Specialområden: Rytmik, dans, musik, programmering, skapande & språk.
Språkkunskaper: Svenska, engelska och polska samt lite ryska.

Georgina Gonzalez, löpare
Barnskötare
Specialområden: lek, skapande, dans och rörelse.
Språkkunskaper: Svenska, engelska och spanska.

 

Kommentarer inaktiverade.